top of page

הבהרות הנחיות הסגר - מכתב למשרד התרבות

תגובה להנחיות משרד התרבות לתקופת הסגר

בתגובה למסמך ההנחיות של משרד התרבות לתקופת הסגר, איגוד המוזיקאים והמוזיקאיות צלילים שלח למשרד התרבות בקשה להבהרות:


שלום רב,

בהמשך לפרסום כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילויות בתחום התרבות, בהתאם לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף קורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף 2020.

נפתח בכך שאנו מודים למשרד התרבות על פרסום ההנחיות לעולם התרבות, לצערנו ההנחיות שפורסמו הינן חלקיות ולא ברורות. מצב שיוצר בלבול וחוסר ודאות בקרב עובדי עולם התרבות.

אנו בצלילים ניסחנו מספר הצעות לתיקונים בהנחיות על מנת שיתאימו לצרכי קהילת המוזיקאים/ות בישראל, תוך שמירה על הנחיות הריחוק החברתי ושמירה על בריאות הציבור.

 1. צויין בסעיף 1.1 כי ניתן לקיים פעילות ב״מוסדות תרבות״ מכיון שהם נחשבים למקומות העבודה של הצוות האמנותי והאדמיניסטרטיבי.

  1. יש להבהיר כי מוסד תרבות הינו כל מקום אשר מקיים פעילות תרבותית, לרבות אולפנים, חדרי חזרות וכיו"ב.

  2. יש להבהיר כי ניתן לצאת לחזרות גם במרחק העולה על 1,000 מטר.

 2. גודל קפסולת האומנים בחדר חזרות, ככתוב בסעיף 1.4

  1. יש להבהיר שכל עוד ניתן לשמור על מרחב של 4 מ"ר לנגן, לא תהיה הגבלה, עד ל 50 נגנים בחלל.

 3. הופעות משודרות אונליין

  1. יש להבהיר כי הפקה של אירועים וירטואלים והגעה של הצוות האמנותי והאדמיניסטרטיבי למקום ממנו משדרים מותרת גם כן (אד הוק מקום השידור הינו ״מוסד תרבות״).

 4. הופעות במתווה מרפסות

  1. יש לאפשר הופעות מסוג זה בהינתן שגודלו של הקהל לא יעלה על 20 אנשים במרחב הפתוח, באופן שאינו מסכן את הציבור, ושומר על הנחיות הסגר.

 5. הוראת מוזיקה

  1. יש לאפשר לקיים פעילות הוראת מוזיקה באופן פרטני ו/או בקבוצות קטנות, בבית התלמיד ו/או בית המורה ו/או במוסד תרבות.

מתוך הצורך בתשובות ברורות, הנובעות מהיכרות עם הצרכים העולים מהשטח, אנחנו בצלילים נשמח לענות על כל שאלה בנוגע לאופי הפעילות האמנותית והמוזיקלית, על מנת לייצר מתווה ברור עד כמה שניתן, ולייצר ביטחון תעסוקתי למוזיקאים/ות בפרט ולאומנים/ות בישראל בכלל, ושאינו מסכן את בריאותם ואת בריאות הציבור.


כידוע אנו המוזיקאים/ות נפגעים קשות מהמשבר הנוכחי ולמעשה מושבתים מזה כחצי שנה ללא כל אופק ברור, כאשר כל סגר והגבלה חדשה פוגעות באופן אנוש בנו ובתעשיית התרבות כולה. מהן הפעולות אשר משרד התרבות וכבוד השר מר חילי טרופר עושים על מנת לפצות את המוזיקאים/ות ואנשי התרבות ולהחזיר את תעשיית התרבות לפעולה?

נודה לתשובתכם.


נעדכן אם וכאשר תתקבל תגובת משרד התרבות.


להורדת המכתב (PDF):

מכתב פתוח משרד התרבות והספורט הנחיות קור
.
הורידו את • 105KB


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page