top of page
Dartboard Bullseye

מטרות האיגוד

האיגוד יקדם את המטרות הבאות:

 • מטרת העמותה הינה הפעלת איגוד מוזיקאים/ות (כותבים, מלחינים, מעבדים, מפיקים מוזיקליים, זמרים, נגנים, די.ג'יי יוצרים), הגנה מקצועית עליהם ודאגה לשכרם ולתנאי עבודתם, לצד שמירה, טיפוח וקידום מעמד המוזיקה והמוזיקאים, התרבות, האמנות והיצירה המקומית בישראל.

 • האיגוד יפעל לקידום האינטרסים של מוזיקאיות ומוזיקאים בתחומים הבאים: כותבים, מלחינים, מעבדים, מפיקים מוזיקליים, זמרים, נגנים, די.ג'יי יוצרים.

 • האיגוד יפעל להגנה על זכויותיהם, לרבות קניינם הרוחני וזכויות המבצעים של המוזיקאים/ות.

 • האיגוד יפעל לעידוד השמעת יוצרים/ות ומבצעים/ות ישראלים בכל גופי השידור וסוגי המדיה הקיימים כעת ושיתקיימו בעתיד.

 • האיגוד יזום חקיקה בכנסת לקידום מעמד המוזיקאים והמוזיקאיות בישראל.

 • האיגוד יפעל לתיקון ושיפור תחום התמלוגים על כל רבדיו.

 • האיגוד יפעל לקידום האינטרסים של המוזיקאים מול רשויות המיסים.

 • האיגוד ישמור על שקיפות, ניהול תקין, התנהלות ראויה ומערכות בקרה על מנת למנוע שחיתויות, וישמור על מערכת של איזונים ובלמים כראוי באיגוד דמוקרטי, כגון: ועדת ביקורת, אסיפה כללית והצבעות דמוקרטיות של החברים על אופי האיגוד והתקנון שלו.

 • האיגוד יעודד פיתוחים טכנולוגיים בתחום המוזיקה ותעשיית המוזיקה.

 • האיגוד יפעל למען מודרניזציה בכל תחומי הפעילות שלו ויאפשר לחבריו/ות התכנסויות והצבעות בצורה דיגיטלית על מנת לייעל את הפעילות שלו.

 • האיגוד יפעל לשמירה, עידוד וטיפוח של תנאי עבודה הוגנים ומכובדים למוזיקאים/ות בתעשיית המוזיקה והתרבות.

 • האיגוד יפעל למען יצירת סטנדרט מקצועי, איכותי, גבוה ואחיד בקרב מוסדות התרבות (ציבוריים ופרטיים) אשר מקיימים הופעות.

 • האיגוד ישאף לתת פתרונות הוליסטיים שנותנים ביטוי גם לצרכים של גורמים נוספים בתעשיית המוזיקה, באופן שאינו סותר את טובת המוזיקאים, ומתוך הבנה כי מדובר באקו סיסטם שדורש איזון עדין. 

 • האיגוד יפעל למען הקמת ״מכון ליצוא מוזיקה ישראלית״, ויעמוד בקשר עם ארגונים מקבילים בחו"ל.

 • האיגוד יפעל לקיום אירועי חשיפה לתעשיית המוזיקה והתרבות על מנת לעזור למוזיקאים/ות להיחשף בפני תעשיית המוזיקה המקומית והבינלאומית.

 • האיגוד יעודד סולידריות בין מוזיקאיות ומוזיקאים ממגזרים שונים - מוזיקאים חדשים, מוזיקאים מהדור השלישי, מסגנונות שונים, ממקצועות שונים, בני דת ותרבות שונה וכיו"ב.

 • האיגוד יקדם שוויון זכויות לחבריו ללא הבדל דת, גזע, גיל, נטיה מינית, מגדר, מין ושיוך מפלגתי, וייצג את כולם/ן באופן שווה, בתוך האיגוד ומחוץ לו.

 • האיגוד יפעל לחיזוק המוזיקאים/ות בישראל כקהילה וכפרטים ולקידום מעמדם/ן בכל התחומים, מול מוסדות השלטון, המגזר העסקי, התקשורת והציבור הרחב.

 • האיגוד יפעל לקידום מוזיקה ומוזיקאים/ות בכל רחבי הארץ וישתף פעולה עם מוסדות המדינה, עיריות ומועצות מקומיות על מנת לעודד פעילויות תרבות בתחום המוזיקה.

 • האיגוד יפעל לקידום מוזיקאים ומוזיקאיות חדשים, מהגיל השלישי, מהפריפריה, מאוכלוסיות מוחלשות או כאלו הסובלים מתת ייצוג.

 • האיגוד יפעל לחיזוק מקצוע המוזיקה והזיקה לתחום המוזיקה במערכת החינוך.

 • האיגוד יפעל לקיים חקר, שימור, תיעוד והנצחה של מוזיקה ישראלית ומוזיקאים/ות ישראלים.

 • האיגוד ישאף להצטרף לגוף שהוא איגוד מקצועי בינלאומי.

האיגוד יקדם וייזום שירותים שונים למען חבריו:

 • האיגוד יפעל לקדם ולהרחיב את הזכויות הסוציאליות של חבריו בשלל נושאים כגון: ביטוח בריאות, ביטוח ציוד, ביטוח אובדן כושר מקצועי, פנסיה, תמיכה במוזיקאים/ות במצוקה נפשית, כלכלית ועוד.

 • האיגוד יעניק לחבריו שירותי ייעוץ מקצועי, יקיים סדנאות מקצועיות וימים פתוחים, וינגיש למוזיקאים ולמוזיקאיות מאגרי מידע מקיפים ועדכניים.

 • האיגוד יעניק לחבריו שירותי ייעוץ משפטי.

 • האיגוד ישאף להקמת גוף סוציאלי אוטונומי לאמנים מכל תחומי התרבות והאומנות (גוף שיעזור לסבסד חלקית ביטוח בריאות, ביטוח תאונות עבודה ופנסיה) בשיתוף פעולה עם איגודים וגופים נוספים מתחום התרבות והאמנות.

 • האיגוד ישאף לעזור לפתור סכסוכים בין חבריו וחברותיו, לפני פניה לערכאות משפטיות.

 • האיגוד יפעל לקדם הטבות עסקיות לחבריו וחברותיו מול גופים מסחריים רלוונטים.

 • האיגוד יפעל לעידוד יזמות פרטית, קידום הזדמנויות עסקיות ואמנותיות למוזיקאים/ות והפצתן בקהילה.

 • האיגוד יפעל להקמת קרן תמיכה במוזיקאים/ות מכל סוג וז'אנר.

כארגון של מוזיקאים/יות למען מוזיקאיות/ים, מטרותינו יתעדכנו לפי הצרכים שיעלו מהשטח לאורך הדרך.

bottom of page