top of page

בחירת תוכנית

 • דמי חברות - שנתי

  420₪
  לכל שנה
   
 • דמי חברות - חודשי

  40₪
  לכל חודש
   
 • סטודנט / אזרח ותיק

  240₪
   
  שנתי
  תקף לשנה אחת
 • סטודנט / אזרח ותיק

  25₪
  לכל חודש
  חודשי
  בתוקף למשך 12 חודשים
 • דמי חברות - חו"ל

  240₪
  לכל שנה
  שנתי
   
 • דמי חברות - חו"ל

  25₪
  לכל חודש
  חודשי
   
 • דמי חברות - אממ"י

  380₪
  לכל שנה
  שנתי
   
 • דמי חברות - אממ״י

  34₪
  לכל חודש
  חודשי
   
 • דמי חברות קהילת כרמל

  380₪
  לכל שנה
  שנתי
   
 • דמי חברות קהילת כרמל

  34₪
  לכל חודש
  חודשי
   
 • תומך שאינו חבר

  150₪
  לכל שנה
   
 • כניסה רגילה

  90₪
   
  כנס טולבוקס
  תקף לחודש אחד
 • כניסה לחברי צלילים

  30₪
   
  כנס טולבוקס
  תקף לחודש אחד
 • כניסה לחברי אממ"י

  40₪
   
  כנס טולבוקס
  תקף לחודש אחד
 • כניסה לסטודנטים

  40₪
   
  כנס טולבוקס
  תקף לחודש אחד
 • פורום המוזיקאים י-ם

  40₪
   
  תקף לחודש אחד
 • חברים של ימית

  60₪
   
  תקף לחודש אחד
 • טולבוקס - המקפצה

  50₪
   
  תקף לחודש אחד
 • טולבוקס חברי עשייה

  50₪
   
  תקף לחודש אחד
 • צוללות

  50₪
   
  תקף לחודש אחד
 • תזמורות - איגוד שני

  360₪
  לכל שנה
  הטבה מיוחדת לנרשמים עד 18/10/22 בלבד
   
 • הרשמה לסדנא 13.6

  40₪
   
  תמיכות ממשלתיות להרכבים
  תקף לחודש אחד
 • הרשמה לסדנא 29.5

  40₪
   
  לדבר בשפה של תעשיית המוזיקה
  תקף לחודש אחד
 • הרשמה לסדנא 26.6

  40₪
   
  הכסף שהמוזיקה שלנו עושה
  תקף לחודש אחד
 • הרשמה לסדנא 9.7

  40₪
   
  סל כלים באסטרטגיה שיווקית למוזיקאים
  תקף לחודש אחד
 • הרשמה לסדנא 29.5 - חברי איגוד בלבד

  0₪
   
  לדבר בשפה של תעשיית המוזיקה
  תקף לחודש אחד
 • הרשמה לסדנא 13.6 - חברי איגוד בלבד

  0₪
   
  תמיכות ממשלתיות להרכבים
  תקף לחודש אחד
 • הרשמה לסדנא 26.6 - חברי איגוד בלבד

  0₪
   
  הכסף שהמוזיקה שלנו עושה
  תקף לחודש אחד
 • הרשמה לסדנא 9.7 - חברי איגוד בלבד

  0₪
   
  סל כלים באסטרטגיה שיווקית למוזיקאים
  תקף לחודש אחד
bottom of page