top of page

תכירו את ועדת הביקורת החדשה שלנו!

אחרי שבחרנו ועד מנהל חדש, תכירו גם את ועדת הביקורת החדשה של צלילים איגוד המוזיקאים והמוזיקאיות! 🎉

(לפי סדר הא"ב)

אלי מועלם

דביר גולן

עידו בנשלום

שניר להב


ברכות לכל החברים שנבחרו!

מה התפקיד של ועדת ביקורת?

ועדת הביקורת מתכנסת על מנת לבחון את פעילות האיגוד, לוודא שהוא מתנהל באופן תקין ויעיל שהולם את מטרותיו ותוך שימוש חסכוני בתקציב. כמו כן, הוועדה מוודאת כי האיגוד מוציא לפועל את החלטות האסיפה והוועד המנהל. לפרטים - קיראו את התקנון באתר.
Comments


bottom of page