top of page

סיוע לאמנים ואמניות במצוקה עד גיל 40

קרן הסיוע לאמנים ע"ש דודו דותן פרסמה קול קורא למענקי סיוע לאמנים ואמניות במצוקה עד גיל 40, מטעם הקדש פהר. המענקים יעמדו על 5000 ש"ח ויינתנו לאמנים לפי שיקול דעתה של ועדת ההיגוי של הקרן.

תאריך אחרון להגשה: 19.11.

על מנת להגיש כנסו לאתר הקרן: http://bit.ly/2zPEiupComments


bottom of page