top of page

מקדמה על ספטמבר-אוקטובר ותיקון קריטריונים למענק מאי-יוני

  1. מחכה לכם מקדמה על ספטמבר-אוקטובר! נפתחה ההגשה לקבלת מקדמות על חשבון מענקי ספטמבר-אוקטובר. מי שצריך, יכול לקבל כבר עכשיו 50% מהמענק להוצאות קבועות לעצמאים במקום לחכות חודש נוסף. כמו כן על מנת כדי לעמוד בקריטריונים נדרשת הפעם הצהרה על ירידה של 25% בלבד במקום 40% במחזור הפעילות בהשוואה לחודשים אלו בשנת 2019.

  2. לא נמצאתם זכאים למענק במאי-יוני? נסו שנית! גם מענקי מאי-יוני 2020 מחושבים עכשיו מחדש לפי ירידה של 25% במקום 40%, כך שבמידה ולא נמצאתם זכאים בעבר, אפשר לנסות שוב.

שימו לב: על מנת שלא תידרשו להחזיר את המענקים בהמשך, במידה ויש ספק בנוגע לזכאות ולהיקף הירידה במחזור, מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון.Comments


bottom of page