top of page

מחכה לכם כסף על יולי-אוגוסט!

נפתחה ההגשה לבקשות סיוע לעצמאים על חודשים יולי-אוגוסט. ניתן לקבל כיסוי להוצאות קבועות בסכומים שבין 3,000 ל-6,000 ש"ח בהתאם לגובה המחזור השנתי וסיוע לעצמאים בגובה של עד 15,000 ש"ח, שניהם בכפוף לירידה של 40% ומעלה במחזור. שימו לב: על מנת שלא תידרשו להחזיר את המענקים בהמשך, במידה ויש ספק בנוגע להיקף הירידה במחזור מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון.

אם יש שאלות - נשמח לסייע. פנו אלינו במייל!

Comments


bottom of page