top of page

המלצות למתווה יציאה לוועדת הקורונה ומשרדי הממשלה

על פי התוכניות המתגבשות במשרדי הממשלה, מסתמן כי הכוונה היא לחכות עם פתיחת עולם התרבות, ולדחוק אותה לסוף הרשימה. אבל התרבות לא תחכה, ואנשי התרבות שיושבים בבית למעלה מחצי שנה לא יכולים לחכות.

צלילים איגוד המוזיקאים והמוזיקאיות שלח פנייה דחופה למשרדי התרבות והאוצר, לפרוייקטור הקורונה ולוועדת הקורונה על מנת לקדם מענקי פיצויים מיוחדים לאנשי התרבות כל עוד לא חוזרים לעבוד, ובמקביל לפעול להתרת פעילות מצומצמת ופרטנית, הקצאת תקציבים להפקות מקור מותאמות לקורונה, קידום פעילות תרבות במרחבים פתוחים ובניית תוכנית הכשרה מקצועית על מנת שלא להשאיר אף אחד מאחור.


לקריאת המכתב:

המלצות צלילים איגוד המוזיקאים והמוזיקאיו
.
הורידו את • 133KB


Comments


bottom of page