top of page

Выберите тарифный план

 • דמי חברות - שנתי

  420₪
  Ежегодно
   
 • דמי חברות - חודשי

  40₪
  Ежемесячно
   
 • סטודנט / אזרח ותיק

  240₪
   
  שנתי
  Действует 1 год
 • סטודנט / אזרח ותיק

  25₪
  Ежемесячно
  חודשי
  Действует 12 мес.
 • דמי חברות - חו"ל

  240₪
  Ежегодно
  שנתי
   
 • דמי חברות - חו"ל

  25₪
  Ежемесячно
  חודשי
   
 • דמי חברות - אממ"י

  380₪
  Ежегодно
  שנתי
   
 • דמי חברות - אממ״י

  34₪
  Ежемесячно
  חודשי
   
 • דמי חברות קהילת כרמל

  380₪
  Ежегодно
  שנתי
   
 • דמי חברות קהילת כרמל

  34₪
  Ежемесячно
  חודשי
   
 • תומך שאינו חבר

  150₪
  Ежегодно
   
 • כניסה רגילה

  90₪
   
  כנס טולבוקס
  Действует 1 месяц
 • כניסה לחברי צלילים

  30₪
   
  כנס טולבוקס
  Действует 1 месяц
 • כניסה לחברי אממ"י

  40₪
   
  כנס טולבוקס
  Действует 1 месяц
 • כניסה לסטודנטים

  40₪
   
  כנס טולבוקס
  Действует 1 месяц
 • פורום המוזיקאים י-ם

  40₪
   
  Действует 1 месяц
 • חברים של ימית

  60₪
   
  Действует 1 месяц
 • טולבוקס - המקפצה

  50₪
   
  Действует 1 месяц
 • טולבוקס חברי עשייה

  50₪
   
  Действует 1 месяц
 • צוללות

  50₪
   
  Действует 1 месяц
 • תזמורות - איגוד שני

  360₪
  Ежегодно
  הטבה מיוחדת לנרשמים עד 18/10/22 בלבד
   
 • הרשמה לסדנא 13.6

  40₪
   
  תמיכות ממשלתיות להרכבים
  Действует 1 месяц
 • הרשמה לסדנא 29.5

  40₪
   
  לדבר בשפה של תעשיית המוזיקה
  Действует 1 месяц
 • הרשמה לסדנא 26.6

  40₪
   
  הכסף שהמוזיקה שלנו עושה
  Действует 1 месяц
 • הרשמה לסדנא 9.7

  40₪
   
  סל כלים באסטרטגיה שיווקית למוזיקאים
  Действует 1 месяц
 • הרשמה לסדנא 29.5 - חברי איגוד בלבד

  0₪
   
  לדבר בשפה של תעשיית המוזיקה
  Действует 1 месяц
 • הרשמה לסדנא 13.6 - חברי איגוד בלבד

  0₪
   
  תמיכות ממשלתיות להרכבים
  Действует 1 месяц
 • הרשמה לסדנא 26.6 - חברי איגוד בלבד

  0₪
   
  הכסף שהמוזיקה שלנו עושה
  Действует 1 месяц
 • הרשמה לסדנא 9.7 - חברי איגוד בלבד

  0₪
   
  סל כלים באסטרטגיה שיווקית למוזיקאים
  Действует 1 месяц
bottom of page