top of page
שמחים להכיר
עיסוק מוזיקלי עיקרי (בחירה מרובה)

תנאי סף להצטרפות לאיגוד

על פי תקנון צלילים, רשאים להתקבל לאיגוד מי שעומדים בקריטריונים הבאים:

חברות מלאה:​

 1. כותב/ת או מלחין/ה או מעבד/ת או מפיק/ה מוזיקלי/ת - אשר הוציא/ה לאור באופן רשמי (דיגיטלי או פיזי) לפחות שתי יצירות מוזיקליות 

  או 

  נגן/ית או זמר/ת או מנצח/ת - אשר השתתף/ה בלפחות שתי הקלטות מוזיקליות שיצאו לאור באופן רשמי ו/או מנגן/ת בממוצע ב-10 הופעות בשנה בסה״כ. 

 2. שיש לו/ה הכנסות המגיעות מאחד או יותר מסוגי ההכנסות הבאות:

  - תמלוגים עבור לחן ו/או מילים ו/או עיבוד (כדוגמת הנאספים ע"י אקו״ם - או מקבילה בעולם).

  - תמלוגים עבור זכויות ביצוע נגינה ו/או שירה בהקלטה (כדוגמת הנאספים ע"י עיל״ם / אשכולות - או מקבילה בעולם).

  - תמלוגים עבור זכויות מאסטר (כדוגמת הנאספים ע"י הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות, הפי״ל - או מקבילה בעולם).

  - ביצוע בהופעות חיות ו/או קונצרטים.

  - מכירת מוצרי אודיו פיזיים או דיגיטליים (של היצירות. כולל פרטיטורות/חוברות תווים הינם מוצר קביל).

 3.  חברי העמותה יהיו תושבי ו/או אזרחי ישראל או בעלי רשיון עבודה.

הערות

-​ מועמדות מי שאינו/ה עומד/ת בתנאי הסף תובא לדיון בהנהלת האיגוד במסגרת ועדת חריגים.

 

- הנהלת האיגוד רשאית לדחות מועמדות כזו או אחרת, בכפוף לתקנון.

 

 חברות חו"ל:​

 - חבר עמותה מחו"ל לא יהיה זכאי לייעוץ משפטי

 

חברות סטודנטים:​

 1. סטודנט/ית במסלול לימודים מוזיקלי של שנה אקדמית אחת לפחות במוסד מוכר (כמפורט בהמשך), בעל אישור לימודים/תעודת סטודנט מהמוסד הרלוונטי.

 2. חברי העמותה יהיו תושבי ו/או אזרחי ישראל או בעלי רשיון עבודה.

הערות

-​  חברות סטודנט באיגוד מקנה לחברים את רוב הזכויות שיוענקו לבעלי חברות מלאה, בכפוף להחלטת אסיפת החברים בהמשך.
 

- מוסד מוכר - כל מוסד אקדמי או מקצועי אשר הוכר ע"י "צלילים - איגוד המוזיקאים והמוזיקאיות", המציע תוכנית לימודים על תיכונית באחד או יותר מהתחומים הבאים: הלחנה, ביצוע מוזיקלי, כתיבה, הפקה מוזיקלית, הפקה אולפנית, תיקלוט, עיבוד, קומפוזיציה וכד', הכוללת שנת לימודים אקדמית רציפה בת 2 סמסטרים לפחות.
 

- רשימת מוסדות מוכרים ע"י "צלילים - איגוד המוזיקאים והמוזיקאיות" (נכון לספטמבר 2020): 
האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, מכללת BPM, מכללת רימון, מכללת כנרת, מחלקה למוזיקה אונ' בר אילן, אונ' תל אביב, מוסררה, הקריה האקדמית קרית אונו, אונ' חיפה, מזמור, המרכז למוזיקה מן המזרח, מקאמאת אקדמיה למוזיקה מהמזרח, אולפני פלוטו, מכללת ספיר, מכללת u-music, מכללת just music

- סטודנטים הלומדים במוסד אשר אינו מופיע ברשימת המוסדות המוכרים מוזמנים להפנות את נציגיו אל "צלילים - איגוד המוזיקאים והמוזיקאיות" על מנת לבדוק האם המוסד עומד בתנאי סף המצוינים לעיל

- הנהלת האיגוד רשאית לדחות מועמדות כזו או אחרת, בכפוף לתקנון

bottom of page