top of page
Playing Piano

מי אנחנו?

צלילים - איגוד המוזיקאים והמוזיקאיות הוא:

 

איגוד מקצועי של מוזיקאים/ות למען מוזיקאיות/ים, המחבר בינינו, דואג לכולנו ומקדם את האינטרסים שלנו מול כל הגורמים בממסד ובחברה האזרחית.

 

כחלק מפעילות האיגוד אנו:

 • מעניקים לחברינו שלל שירותים כגון ייעוץ משפטי, סדנאות מקצועיות, הטבות עסקיות וכו'

 • דואגים לזכויות הסוציאליות שלכם/ן - ביטוח קבוצתי, זכויות פנסיה, תמיכה במוזיקאים/ות במצוקה נפשית וכלכלית

 • מקדמים חקיקה רלוונטית בכנסת

 • מנגישים למוזיקאים ולמוזיקאיות מאגרי מידע מקיפים ועדכניים

 • מעודדים יזמות פרטית שתתמוך ותקדם את תעשיית המוזיקה

 • תומכים ביצוא מוזיקה ישראלית לחו"ל, ועומדים בקשר עם ארגונים מקבילים בחו"ל
   

כל זאת תוך הבטחת שקיפות ההתנהלות וייצוג של כלל המוזיקאיות והמוזיקאים במוזיקה הישראלית. 

בתחום החוקתי: 
האיגוד פועל לחקיקת חוקים חדשים והכנסת שינויים בחוקים הקיימים שיאפשרו למוזיקה הישראלית ולמוזיקאים/ות הישראלים לפרוח.

 

חוקים שיעסקו ב:

 • ביצור הסכום שהמדינה והרשויות המקומיות מחויבות להשקיע בקידום תרבות מוזיקלית

 • הבטחת מקורות המימון של סכום זה

 • הבטחת האינטרסים של קהילת המוזיקאים/ות תוך קידום יוצרים/ות חדשים והגנה על מוזיקאים/ות ממגזרים הסובלים מתת-ייצוג

 • קביעת תנאי העסקה נאותים ליוצרים ע"י גופים ציבוריים

 • הגדרת קריטריונים רחבים וצודקים לפעילות אמנותית נתמכת

 • הקמתה של ״מועצת המוזיקה״, שתהיה אמונה על יישום חוקי מוזיקה באופן א-פוליטי ומתוך התחשבות בצרכי התעשייה

 • המשך מאבק היוצרים המשותף להעלאת תקציב התרבות ל-1% מתקציב המדינה לפחות (לפי סטנדרט ה-OECD) 

ובנושאים רבים נוספים!

 

בתחום התמלוגים:

זכויות היוצרים של המוזיקאים/ות והתמלוגים שהן מניבות לאמנים, מהווים חלק נכבד מפרנסתנו.
הסדרה של התחום לטובת כלל המוזיקאים והמוזיקאיות, תביא לשגשוג כללי ופריחה של יצירה מקורית.
ולכן אנו פועלים/ות למען:

 • חינוך והנגשת הידע בנושא התמלוגים

 • קידום טכנולוגיות מתקדמות לניטור השמעות ולחלוקת תמלוגים

 • שיפור מערך הגבייה והחלוקה תוך שיתוף פעולה עם ארגוני הזכויות הקיימים

 • עדכון החקיקה בתחום הזכויות והתמלוגים

 • הפעלת סנקציות כנגד מפרי זכויות

בנוסף אנו בקשר עם אגודות התמלוגים השונות ובשיתוף פעולה איתן על מנת לשפר את התחום

bottom of page