top of page
Image-empty-state.png

עידו בנשלום

אני מאמין

אני מאמין שבעבודה קשה ועקבית אפשר להגיע למצב בו המוזיקאים נהנים מתמיכה ועידוד מצד המדינה והסביבה שתאפשר פעילות מוזיקלית ללא מגבלות ובירוקרטיה.
האיגוד צריך ויכול להפוך לגורם מתכלל ומקצועי שיעזור למדינה לסלול את הדרך לעולם יותר תומך למוזיקאים.

מדוע אני?

אני מאמין שיש לי יכולות ארגוניות טובות ויכולת להסתכל על תמונה בכללותה, לבחון פרטים לעומק ולערוך עבודת ביקורת רצינית בשביל לוודא שהאיגוד מצליח לממש את מטרותיו ותוכניות העבודה שלו.
יש לי ידע רב בניהול תקציב, תכניות עבודה ובניית אסטרטגיה.

bottom of page