top of page

תמיכה בתרבות? כן. תעמולת בחירות והבטחות ריקות? לא תודה!

עם כל הכבוד לאביב גפן, הוא לא מייצג את המוזיקאים והמוזיקאיות בישראל. בשביל זה יש את צלילים - איגוד המוזיקאים והמוזיקאיות, ועוד גופים וארגונים רבים בתחום התרבות בארץ. כמה מפתיע ומרתיח שאף אחד מהם לא לקח חלק בתכנון המתווה הכלכלי הבעייתי עליו הכריזו ראש הממשלה ושר התרבות.

כשהכסף עובר לרשויות המקומיות ולא ליוצרים ולפועלי התרבות, כשלא ברור מה הם הקריטריונים, וכשארגוני היוצרים לא הוזמנו לעזור ולעצב את המהלך, שעל פניו נתפר כספין פוליטי כחלק מקמפיין בחירות - הכסף (שוב) לא יגיע למי שבאמת צריכים אותו.


אנו מבהירים: תעשיית התרבות היא לא כלי פוליטי ולא דרך מהירה להרוויח קולות! איפה הייתם עד היום? חלפה כמעט שנה ללא הידברות אמיתית וללא פתרונות אמיתיים! על מנת לגבש וליישם מדיניות שבאמת מתייחסת לצרכי השטח ובאמת מייצגת את עולם התרבות במלואו - אנו דורשים שהממשלה תיפגש עם איגודי האמנים/ות.Comments


bottom of page