top of page

מענק חזרה לעבודה


לתשומת ליבכם: מענק חזרה לעבודה - לשכירים שבינינו:

הביטוח הלאומי מעודד תעסוקה וחזרה לעבודה וישלם "מענק חזרה לעבודה" למי שיחזרו לעבוד עד ה 28/02/2021.

ניתן לקבל את המענק אם חוזרים לעבוד אצל מעסיק חדש או אצל אותו מעסיק שהוציא אתכם לחל"ת.

ניתן לקבל מענק גם אם השכר החדש גבוה מדמי האבטלה המשולמים לכם.

המענק הוא לא חד פעמי! תוכלו לקבל את המענק למשך 4 חודשי העסקה לכל היותר, החל מיום החזרה שלכם לעבודה, ולכל המאוחר עד 30.6.21.

קבלת המענק לא פוגעת בזכויות האחרות שלכם לקבלת דמי אבטלה בהמשך. כך שאם מסיבה כלשהי תפסיקו לעבוד, תוכלו לחזור לקבל דמי אבטלה.

שימו לב- המענק ינתן רק במידה והשכר מהעבודה החדשה נמוך מהשכר של העבודה הקודמת.

מידע מפורט מתוך אתר הביטוח הלאומי ניתן למצוא בקישור הזה:

https://www.btl.gov.il/Corona/backtowork/Pages/default.aspx


אנא קראו את הכללים בעיון רב ובשלמותו. אנחנו זמינים לכל שאלה באמצעות הדוא״ל info@tzlilim.org.il או בטלפון האיגוד 054-9651412
Commenti


bottom of page