top of page

קול קורא לפרסי המוסיקה למלחינים ומבצעים 2024

משרד התרבות והספורט פרסמו קול קורא חדש - קול קורא לפרסי המוסיקה למלחינים ומבצעים 2024. כדאי לקרוא ולהגיש אם רלוונטי לכם!

 

פרסי הקומפוזיטורים https://www.gov.il/he/pages/compose_award_2024 הפרס מיועד למלחינים היוצרים בתחום המוסיקה, אזרחי מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע, אשר לפחות שתי יצירות משמעותיות ובעלות היקף סביר, פרי עטם, בוצעו במהלך חמש השנים האחרונות. במסגרת זו יוענקו בשנת 2024 ששה פרסים: חמישה פרסים למלחינים בתחומי המוסיקה האמנותית הקונצרטנטית ופרס אחד למלחין בתחום הג'אז.

ניתן להגיש מועמדות רק לאחד התחומים באותה שנה. לא יזכה בפרס מלחין אשר זכה בפרס ראש הממשלה (פרס כללי או פרס בתחום הג'אז) אלא בתום 7 שנים מקבלת הפרס הקודם (קרי בשנים 2023-2017) או שלוש פעמים סה"כ. גובה כל פרס יעמוד בשנת 2024 על 40,000 ₪

פרסי המבצעים https://www.gov.il/he/pages/music_award_2024 הפרס מיועד לאמנים מבצעים בתחום המוסיקה, אזרחי מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע. במסגרת זו יוענקו ארבעה פרסים:

פרס מפעל חיים ע"ש פרנק פלג על פעילות אמנותית רבת שנים, מרשימה וברמה גבוהה הפרס מיועד לסולן או מנצח שעד כה טרם זכו בפרס זה. גובה הפרס יעמוד בשנת 2024 על 40,000 ש"ח

פרס ע"ש דניאל בנימיני להרכב קאמרי קבוע הפרס מיועד להרכב קאמרי קבוע ובו בין שניים עד שמונה נגנים הפועל במשך שנתיים רצופות לפחות. הרכב לא יזכה בפרס אלא בתום 4 שנים מקבלת הפרס הקודם (קרי בשנים 2023-2020). גובה הפרס יעמוד בשנת 2024 על 40,000 ש"ח

פרס ע"ש עדן פרטוש לביצוע מצטיין של מוסיקה ישראלית הפרס יוענק על נגינה או ניצוח ויוענק לסולן, מנצח או הרכב קאמרי בין שניים עד תשעה נגנים (ללא מנצח). לא יזכה בפרס מי שזכה בפרס זה אלא בתום 4 שנים מקבלת הפרס הקודם (קרי בשנים 2023-2020). גובה הפרס יעמוד בשנת 2024 על 30,000 ש"ח

פרס ועד הנאמנים לתרומה מיוחדת לחיי המוסיקה האמנותית בארץ הפרס מיועד לאמן שטרם זכה בפרס זה. גובה הפרס יעמוד בשנת 2024 על 10,000 ש"ח

5 צפיות

Comments


bottom of page