top of page

עוצרים את פיטורי עובדי מקהלת האופרה

עומדים בסולידריות עם אחינו ואחיותנו עובדי מקהלת האופרה אשר עומדים בפניי איום פיטורים ממשי מהנהלת האופרה.

הנהלת האופרה טוענת שצעד זה נעשה כדי להגן על יתר עובדי האופרה מהדבקה המונית, ללא הוכחות המגבות טענה זו, ועל אף שעובדי המקהלה נמצאים כרגע בחל"ת ואינם מדבקים יותר מכל עובד אחר באופרה. הנהלת האופרה מתנהלת באופן המעלה חשד כי המטרה האמיתית של הצעד הזה היא לכאורה חיסול התאגדות העובדים של המקהלה, תוך פגיעה בזכויותיהם, בוותק שלהם ובתנאי ההעסקה העתידיים שלהם.

ביום שני האחרון שיגרנו מכתב לצח גרניט מנכ"ל האופרה, בו פירטנו את עמדתנו ודרשנו שיחזור בו מההחלטה האומללה והביזיונית הזו.

צח גרניט טרם הגיב.


לקריאת המכתב

מכתב לאופרה הישראלית (1)
.pdf
הורידו את PDF • 124KB


Comments


bottom of page