top of page

עוצרים את פיטורי מקהלת האופרה הישראלית!

53 עובדי מקהלת האופרה זומנו לשימוע לפני פיטורים ללא סיבה ברורה באמת. זהו צעד שלא רק יפגע בפרנסתם ובזכויותיהם של המוזיקאים והמוזיקאיות העובדים במקהלה, אלא אף יעמיד בסכנה את עתיד המקהלה והאופרה הישראלית ויפגע בתרבות הישראלית כולה. אנו קוראים למנכ"ל האופרה צח גרניט לחזור בו מהחלטתו ולשר התרבות חילי טרופר לפעול באופן מיידי על מנת לבטל את ההחלטה האומללה. אנחנו בצלילים איגוד המוזיקאים והמוזיקאיות נעשה כל שביכולתנו על מנת להפוך את ההחלטה הזו ולעצור את הפגיעה במוזיקאים ובתרבות הישראלית.


Comments


bottom of page