top of page

מענקים לעצמאים על ספטמבר-אוקטובר!

נפתחה ההגשה לבקשות סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה על חודשים ספטמבר-אוקטובר.

  1. ניתן קבל סיוע לעצמאים ושכירים בעלי שליטה בגובה של עד 15,000 ש"ח, בכפוף לירידה של 40% ומעלה במחזור

  2. מיום חמישי (5.4) יהיה ניתן לקבל כיסוי להוצאות קבועות בסכומים שבין 3,000 ל-6,000 ש"ח בהתאם לגובה המחזור השנתי ובכפוף לירידה של 25% ומעלה במחזור. כרגע ניתן לבקש מקדמה על חשבון הסכום הזה, אבל מוטב לחכות כמה ימים ולהגיש בקשה לקבלת הסכום המלא.

(ולמה התנאים השונים על אותה תקופת זכאות? למשרד האוצר הפתרונים)


שימו לב: על מנת שלא תידרשו להחזיר את המענקים בהמשך, במידה ויש ספק בנוגע להיקף הירידה במחזור מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון.

אם יש שאלות - נשמח לסייע בתגובות כאן או במייל.Comments


bottom of page