top of page

מוזמנים ומוזמנות לאסיפת החברים הכללית של איגוד המוזיקאים והמוזיקאיות

אנחנו נרגשים ושמחים להודיע באופן רשמי על כינוס אסיפת החברים הכללית של האיגוד!

האסיפה תתכנס ביום ראשון, ה17/01/2021 בשעה 19:00 בערב.


על סדר היום:

  1. אישור יו"ר ומזכיר האסיפה הכללית

  2. הצגת המועמדים לועד המנהל ועדת הביקורת, ופתיחת ההצבעה במערכת הממוחשבת

  3. סיכום פעילות שנת 2020

  4. נושאים כלליים לדיון

איך מגיעים לאסיפה הכללית?

האסיפה הכללית תיערך בזום, אפשר להירשם לאסיפה ממש כאן

לאסיפה יכולים להגיע רק חברי וחברות איגוד, כך שאם אינך חבר/ה, לא נאשר את השתתפותך.


אז מה זה בכלל האסיפה הכללית?

כל איגוד/עמותה בישראל מחוייבים לקיים אסיפה כללית אחת לשנה, בה מעלים נושאים לסדר היום, בחירת הועד המנהל, אישור הדו"ח הכספי והמילולי לשנה הקודמת, אישור בעלי תפקידים בשכר בעמותה (עו"ד, רו"ח וכד') ונושאים נוספים שעל הפרק לדוגמה, שינוי בתקנון, במבנה הארגוני, הצעות לפעולות שהאיגוד צריך לעשות ועוד.

בלי קשר למחוייבות לעשות אסיפה, אנחנו מאמינים שבמת מפגש שנתית לחברי האיגוד לשוחח, להתדיין ולקבל החלטות זה הדרך הנכונה לאיגוד שלנו, הדוגל בערכי הדמוקרטיה, השקיפות והשיוויון בין חבריו.


המועמדים/ות לועד המנהל, ולועדת הביקורת של האיגוד

אחד המנגנונים המבטיחים כי האיגוד יעשה את דבר חבריו הוא הועד המנהל וועדת הביקורת, אלו 2 תפקידים אשר מועלים לבחירה כל שנתיים, כל חבר וחברת איגוד רשאים להגיש את עצמם מועמדים/ות לועד - והאסיפה הכללית היא זו שתחליט מי יהיו החברים המכהנים בה.

ניתן להגיש מועמדות עד ה10/01 - מגישים מועמדות לועד המנהל כאן ולועדת הביקורת כאן.


סיכום שנת 2020

איזו שנה היית לנו! שנת הפעילות הראשונה של האיגוד - מקמפיין הגיוס, ועדות, מחאות, מכתבים ועד לאסיפה.

במהלך האסיפה נציג לחברי וחברות האיגוד את סיכום שנת 2020, תוכלו לשאול אותנו שאלות לגבי הפעילות ולהתרגש יחד איתנו!


נושאים כלליים לדיון

יש משהו שחשוב לכם שנדבר עליו?

יש נושא שלדעתכם חשוב שחברי האיגוד ידונו בו?

אנחנו מזמינים אותך להציע נושאים כלליים לדיון באסיפה הכללית


מפאת קוצר הזמן, לא נוכל לאשר לכל הנושאים המוגשים לעלות לסדר היום.


Comments


bottom of page