top of page

מוזיקאים עצמאיים בזמן מלחמה

לפני מספר שבועות נפגשנו עם נציגי משרד התרבות, כדי לספר להם על המצוקות היחודיות של עולם המוזיקה בתקופת המלחמה, וכדי להשמיעאת הקול של המוזיקאים העצמאיים ביחס למשרד, כם בתקופה של שגרה. מתחילת המלחמה אנחנו בתקשורת רציפה עם משרדי הממשלה וגופים נוספים ולוקחים חלק במאבק על פיצויים הולמים לעצמאיים, ובקידום יוזמות חירום למען מוזיקאים.


בימים אלה אנחנו אוספים עוד מידע לקראת המשך הפעילות ונשמח שתספרו לנו: האם חזרתם לעבוד? האם קיבלתם מענקים? האם יש לכם משהו נוסף לספר לנו? אנחנו כאן info@tzlilim.org.il

צפייה 1

Comments


bottom of page