top of page

הצעת חוק התמלוגים
מעלים גם כאן את תגובתנו למשרד המשפטים, בנושא הצעת חוק התמלוגים מביצוע פומבי:

בשם היוצרים, מפיקים, נגנים וזמרים בישראל, אנו בצלילים (איגוד המוזיקאים והמוזיקאיות) מתנגדים לתזכיר החוק כפי שהוא מנוסח כעת.

יצירות והקלטות מוזיקה הן נכסים לכל דבר, לא יתכן שעסקים מסחריים הנהנים משימוש במוזיקה לא ישלמו עבור השימושים בנכסים אלו!

אנו מסכימים שהמצב הנוכחי הוא לא מיטבי וחשוב לקדם פתרון טוב יותר.

אבל לא רק לבעלי העסקים שנאלצים לשלם למספר גופי תמלוגים, אלא גם עבורנו המוזיקאים - שמפסידים הזדמנויות להכנסה בדמות בתי עסק שמתחמקים מתשלום, או שהפסיקו להשמיע מוזיקה ישראלית עקב חובת תשלום תמלוגים.

אנו סבורים שיש טעם להקים גוף אחד שירכז את גביית התמלוגים מביצוע פומבי, אבל אין כאן מקום לתאגיד הכפוף לשר - אלא בגוף מסחרי הדואג לזכויות מסחריות! כפי שנהוג במדינות מתקדמות אחרות כמו אנגליה וגרמניה.

לגבי גובה התמלוגים שיש לשלם, יטיב לעשות המחוקק אם יסדיר סמכות משפטית אחת בדמות בית דין לתמלוגים שיקבע מהו גובה התמלוג הסביר והראוי שעל כל בית עסק או גוף שידור לשלם, וכך יסדיר תחום פרוץ ממנו סובלים גם בעלי העסקים העצמאיים וגם המוזיקאים (גם הם עצמאיים לרוב) בישראל.

אנו מתנגדים מכל וכל לשינויים במצב הנוכחי ללא שיח עם המוזיקאים, שפרנסתם תושפע ישירות מהחוק הזה.

ניכר שתזכיר החוק הושפע בעיקר מרצונותיהם של בעלי העסקים. חייבת להיות נציגות של המוזיקאים עצמם בדיוני ההמשך על מנת למצוא פתרון ראוי למצב!

בכבוד רב

ארנון נאור יו״ר משותף צלילים


See less

8 צפיות

Comments


bottom of page