top of page

המלצות צלילים לועדת הקורונה

בהמשך לפנייתנו לשר התרבות ולוועדת הקורונה, הגענו אתמול (שני) להשתתף בדיוני הוועדה בנושא מתווה היציאה מהסגר. לאחר שנציגת האיגוד טניה וינוקור עלתה לדבר, והציגה את מצוקת המוזיקאים והאופן הלא הגיוני בו אנחנו נדחקים פעם אחר פעם אל תחתית סדר העדיפויות, נתבקשנו ע"י יושבת ראש הועדה, ח"כ יפעת שאשא ביטון לשלוח אליה את מלוא המלצותינו בעניין עולם המוזיקה, המוזיקאים ותעשיית המוזיקה בישראל במתווה היציאה הנוכחי.


המלצותינו נוגעות ב7 סעיפים עיקריים:

  1. המלצות למענקי פיצויים לתעשיית המוזיקה

  2. דגשים לחשיבה מקומית ודיפרנציאלית

  3. הצעות יצירתיות לאירועי תרבות והופעות שניתן לקיים בזמן קורונה

  4. פעילויות להגדלת תזרים התמלוגים של אמני ישראל

  5. יוזמות לשיקום והצלת המגזר העסקי בתחום התרבות והאמנות

  6. הצעות חקיקה להצלת המוזיקה הישראלית

  7. מקורות הכנסה נוספים למוזיקאים ויוצרים מתחומים שונים

לקריאת המסמך המלא:

המלצות צלילים איגוד המוזיקאים והמוזיקאיו
.
הורידו את • 520KB

לצפייה בטניה מדברת בועדה:Comments


bottom of page