top of page

הגיע הזמן לקבל תשובות מעיל"ם!

עודכן: 19 בדצמ׳ 2021

כבר תקופה ארוכה שמוזיקאים רבים שואלים שאלות לגבי התנהלות עילם, גוף תמלוגים עם השפעה ישירה על הכיס של אלפי נגנים בישראל.

אנחנו בצלילים רצינו לשאול את השאלות האלו בשמכם, ולכן ביקשנו להיפגש עם הנהלת עילם וחברי הוועד שלה. לצערנו הם סירבו לכך. למה? שאלה טובה.


הנה כמה דוגמאות לשאלות שרצינו לשאול:

- מדוע חלק גדול מתקציב עילם הולך למשכורות עתק ל3 תפקידים: מנכ״ל, סמנכ״ל, ויועצת משפטית?

- מדוע עלויות התפעול של עילם כל כך גבוהות ביחס לגופי תמלוגים אחרים?

- מדוע עילם מסבסדת במאות אלפי שקלים את איגוד המוסיקאים הישן (אגודה עותמנית ללא שקיפות, בה רובכם לא חברים) מדי שנה?

- מדוע לרוב מוחץ של המוזיקאים הרשומים בעילם אין שום השפעה על הנעשה בארגון?

למעשה רק קבוצה קטנה של 13 אנשים שולטת בהחלטות הארגון הזה, כאשר מדובר בגוף שנועד לשרת ציבור של אלפים.


אז מה עושים, איך מקבלים תשובות לשאלות? ואיך אפשר לייצר שקיפות למנגנון הזה?


ביקשנו את עזרתכם בנושא, ורובכם נעניתם, ושלחתם מייל בקשת הצטרפות לעמותת עיל"ם. בזמן הזה, אנחנו שלחנו מכתב דרך עורכת הדין שלנו יפעת סולל, אותו תוכלו לראות בקובץ המצורף.


המאבק רק התחיל, ודרך ארוכה לפנינו, אבל ביחד איתכם נביא לשינוי ונקבל את התשובות והמידע המגיעים לנו כחוק

הורידו את

Comments


bottom of page