top of page

דורשים חיסון כלכלי לעולם התרבות!

בזמן שכבר מתחילים לדבר על חזרה לשגרה בחסות החיסונים, חשוב לנו להזכיר: הפגיעה של משבר הקורונה בעולם התרבות ובמוזיקאיות ובמוזיקאים בפרט היא אנושה, ייחודית, וצפויה להימשך שנים קדימה, גם לאחר שהמשבר לכאורה יסתיים.