top of page
Contract Signature

תקנון

לידעתך, התכנסה אסיפה כללית אשר קיבלה תיקונים לתקנון אשר ממתינים לאישור רשם העמותות. עד לאישור רשם העמותות לתקנון זה העמותה מחוייבת לפעול לפי התקנון שבתוקף.

בעת ההצטרפות לעמותה הנך מאשר כי קראת, הבנת, והסכמת לכל התיקונים לתקנון שממתין לאישור רשם העמותות ולתקנון שבתוקף.

 
bottom of page