Board Meeting

 מועמדות לועדת הביקורת

 
 

 

שלום ותודה לך על הנכונות והרצון לקחת חלק פעיל ולהיות חבר/ת ועדת הביקורת של צלילים!

ועדת הביקורת תורכב מקבוצה של 2 עד 5 אנשים ותפקידיה הם לבקר את הניהול התקין, את התקציב ולדאוג שהאיגוד מקיים את התקנון ומטרותיו.

*התפקיד הינו תפקיד התנדבותי ובעת מילוי התפקיד לא תינתן האפשרות לעבוד בשביל האיגוד בתשלום.

 

​אנו שמחים ומודים לך על הנכונות, רוח ההובלה והרצון לעזור ולהביא לשינוי אמיתי עבור כל חברי וחברות האיגוד!

 

אנא השלימו את הפרטים בטופס הנ״ל ונחזור אליכם/ן בהקדם.

שימו לב - הפרטים אשר יפורסמו באתר הם:

- שם מלא

- אני מאמין/ה

- מדוע אני מתאים/ה

- ספר/י לנו על עצמך

- תמונה

- קו״ח (להורדה) *אופציונלי.

הפרטים האישיים (ת.ז, אימייל, טלפון) ישמרו במערכת העמותה ולא יפורסמו ללא ידעתך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
תמונה (תוצג באתר)
קורות חיים (אופציונלי - הקובץ יהיה זמין להורדה באתר)

תודה, ובהצלחה!